top of page
svetozar-kolesar-3D-Republika-prime-mini

Svetozar Rare Kolesar​

Savetnik za tehnologiju

Član upravnog odbora

 

Rare je serijski preduzetnik, obrazovan u softverskom inženjerstvu i osnivač 3D Republike.

3D Republika  sarađuje sa najvećih proizvodnim kompanija u našem regionu. Ovo iskustvo, zajedno sa svojim znanjem o softveru, omogućava mu mnogo dublje razumevanje inovativnih tehnologija i njihove primene u stvarnom svetu.

Raretov preduzetnički i inovativni duh, zajedno sa otvorenošću za razmenu i saradnju, čini ga vrednim partnerom u gotovo svim inovativnim poduhvatima.

bottom of page